Quotes About Dimonds :


ImageDescription


#militarysorority #militarysisterhood #militarygreeks #agxitakeover #diamondstandard #nopressure @agxi_sorority